Kopiering på spesiallesesalen

Digitale kopier og fotokopier kan bestilles når det ikke er hindringer på grunn av klausuler, opphavsrett eller materialets tilstand. Pris på forespørsel. Ta kontakt med spesiallesesalen .

Det er også tillatt å ta bilder med eget kamera på spesiallesesalen. Her gjelder samme regler som for digitale kopier. Fotografering med eget kamera må alltid avklares med personalet på spesiallesesalen.

Samlingen Nettsidene