Språkteknologiens muligheter: Workshop i Oslo samler næringslivet, beslutningstakere og akademia
27. september 2012

Klarer vi å bevare norsk språk i den digitaletidsalderen eller vil det dø ut? Hvordan kan vi finne frem i informasjonsstrømmen og jobbe smartere? Språkteknologi kan hjelpe oss med dette og mer.
15.—16. oktober samles sentrale aktører fra privat ogoffentlig sektor til en workshop om språkteknologi hvor suksesshistorier ogutfordringer fra næringsliv og akademia settes i et nasjonalt og europeisk perspektiv.

Workshopen samler aktører fra forskning, utvikling,næringsliv og brukere for å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Her kan dulære om de nyeste produktene, høre om finansieringsordninger og treffe deviktigste aktørene på feltet.

Tid:     
Mandag 15. oktober kl.09.00–16.00
Tirsdag 16. oktober kl.09.00–12.00: Åpen dag for diskusjoner om teknologi, prosjekter og finansiering

Sted:    
Nasjonalbiblioteket,Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo
Hjemmeside med programmet i sin helhet: http://ematch.eu/page/spraktekn-2012

Her kan du melde deg på til workshopen – påmeldingsfrist 8.oktober

 

Om språkteknologi
Språkteknologi er programvare som gjør at vi kankontrollere datamaskiner og annet teknisk utstyr med språket vårt, entenskriftlig eller med stemmen. De aller fleste bruker språkteknologi hver daguten å tenke over det. Stavekontrollen på pc og mobiltelefon, talekommandoer påsmart-telefonen eller GPS-systemet i bilen som forteller deg hvor du skalkjøre, er eksempler på språkteknologi vi benytter oss av daglig. Språkteknologigjør det også lettere å finne frem på nettet.

Språkteknologi er et område med stort vekstpotensial iNorge og Europa og blir brukt på stadig nye områder. På workshopen kan du:

  • Se kommersielle språkteknologiprodukter og-tjenester innen informasjonshåndtering, søketjenester, helse og publisering
  • Møte forskningsmiljøer, utviklere og industri
  • Diskutere utfordringer og muligheter innenspråkteknologi

Workshopen arrangeres av e-Match, Nasjonalbiblioteket,Forskningsrådet, Meta-Nord og Språkrådet.

For mer informasjon, kontakt:

Bård Krogshus, e-Match, baard@infosector.no ,tlf. (+47) 958 55 555

Arne Martinus Lindstad, Nasjonalbiblioteket, arne.lindstad@nb.no ,tlf. (+47) 23 27 62 11/
(+47) 993 57 402

Pressekontakt: Nina Bræin, Nasjonalbiblioteket, e-post: nina.brain@nb.no ,tlf.: (+47) 951 50 912

Samlingen Nettsidene