Pressemelding: Nasjonalbiblioteket og NRK inngår avtale om fjernsynsarkivene
23. mai 2013

Pressemelding 23. mai 2013:
Sperrefrist kl. 16.15

NRK inngikk i dag en samarbeidsavtale med Nasjonalbiblioteket om sikring og bevaring av NRKs fjernsynsarkiver. Avtalen omfatter både det historiske fjernsynsmaterialet fra før pliktavleveringsloventrådte i kraft i 1989 og alt nytt materiale. Alle nye fjernsynsprogrammer vil fra nå overføres direkte til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana som en del av NRKs produksjonssystem.

Avtalen ble undertegnet av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein under kringkastingssjefens besøk i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana i dag.

– Vi er svært glade for å ha fått til en avtale med NRK som omfatter fjernsynsarkivene, sier Vigdis Moe Skarstein.
– NRKs fjernsynsprogrammer er en viktig del av norsk historie, både som grunnlag for forskning og som referanseverk. Nasjonalbiblioteket vil nå sikre disse programmene for fremtiden, sier nasjonalbibliotekaren.

 – Innholdet i NRKs arkiver er hele folkets eiendom. Det er viktig for NRK også at dette innholdet blir godt sikret og bevart for ettertiden. Avtalen innebærer også en vesentlig sikkerhetsforbedring. Arkivet vil være intakt selv om Marienlyst skulle bli lammet av for eksempel brann, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

 I tillegg til sikring og bevaring, innebærer avtalen at NRKs fjernsynsprogrammer avleveres til Nasjonalbiblioteket i en langt bedre kvalitet enn tidligere. I 2014 forventes de første programmene å bli tilgjengelige i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

NRK har hattet arkivsamarbeid med Nasjonalbiblioteket i mer enn ti år, og dette er denandre samarbeidsavtalen de to institusjonene inngår i løpet av kort tid ombevaring og tilgjengeliggjøring av materiale. I februar inngikk de toinstitusjonene en avtale om tilgjengeliggjøring av radioarkivene. Så langt mankjenner til, er det ikke inngått tilsvarende avtaler mellom nasjonalbibliotekog kringkastere i andre land.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør IKTD Svein Arne Solbakk, e-post: svein.solbakk@nb.no , telefon: 75 12 1216, mobil: 906 59 457
Informasjonsrådgiver/pressekontakt Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912
Arkivleder i NRK Svein Prestvik, e-post: svein.prestvik@nrk.no , telefon 23 04 6488, mobil: 907 22 694

samlingen nettsidene