Pressemelding: Byggestart for Nasjonalbibliotekets nye automatlager
16. september 2013

Nasjonalbiblioteket starter nå byggearbeidet med sitt andre automatlager i Mo i Rana. Det nye lagret vil gi plass til én million nye objekter.

Objektene skal lagres i tilsvarende lagringsautomater som i det eksisterende automatlageret. I tillegg til bøker vil det romme cinematekfilm og annen type materiale.

Byggearbeidet vil i en periode medføre noe anleggstrafikk på vei opp mot fjellmagasinet.

Oppstartsmøte mellom byggherre Statsbygg og entreprenør Bolt Construction finner sted mandag 16. september, og grave- og byggearbeidet starter i etterkant av dette.

Automatlageret er forventet ferdigstilt 1. halvår 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør, Bygg og tekniske tjenester Bjørn Skevik, e-post: Bjorn.Skevik@nb.no , telefon: 75 12 13 44

samlingen nettsidene