Pressemelding: 12,1 ekstra millioner skal fordeles til bibliotekene
20. januar 2014

Nasjonalbiblioteket utlyser 12,1 millioner kroner til utviklingsprosjekter i folkebibliotek for 2014. Midlene er øremerket prosjekter som skal fremme folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt, og kommer i tillegg til 16,2 millioner kroner som allerede er fordelt i utviklingsstøtte for 2014.

Midlene utlyses som et resultat av endringen regjeringen gjorde i statsbudsjettet i fjor høst.

– Utviklingsmidlene skal stimulere folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet, sier avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.
Prosjektmidlene skal bidra til å gjøre bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som er gjeldende fra 1. januar 2014.

Alle folkebibliotek kan søke om midler, gjerne i samarbeid med andre. Søknadsfrist er 17. februar.

Fullstendig utlysning: http://bit.ly/1debrHc

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: svein.tinnesand@nb.no , telefon: 23 27 61 38, mobil: 482 61 217
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912

Bilder:
Bilde av Svein Arne Tinnesand finner du her: http://bit.ly/1avvCjZ
Vedlagte bilde viser Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ©, foto Cedric Archer.

Samlingen Nettsidene