Presseinvitasjon: Seminar: Den engasjerte kosmopolitt. Bjørnstjerne Bjørnson i dag
26. august 2013

I forbindelse med utgivelsen av antologien Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier, inviterer Nasjonalbiblioteket til miniseminar mandag 26.august kl. 13–15.15.

Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier er en samling nyskrevne artikler om Bjørnstjerne Bjørnsons liv, verk og aktualitet i dag. Aldri før har så mange artikler om ham blitt samlet mellom to permer. Den tematiske bredden gjenspeiler omfanget av hans virksomhet og viser hvordan en økende interesse for Bjørnson gjør seg gjeldende innenfor ulike disipliner og fagtradisjoner.

Forholdet mellom det norske og det utenlandske står sentralt i samlingen. Bjørnson var med på å skape en norsk litteratur som sto i konstant dialog med litterære forbilder og strømninger i Skandinavia og på kontinentet. Hans samfunnsengasjement strakte seg langt utenfor landets grenser og omfattet både Europa og USA. Som forfatter og intellektuell var Bjørnson en engasjert kosmopolitt.

Program:

  • Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein ønsker velkommen
  • MariusWulfsberg, Nasjonalbiblioteket: Hvorfor Den engasjerte kosmopolitt?
  • Arnfinn Åslund, Høgskolen i Telemark: Om det redaksjonelle arbeidet
  • Kjetil Jakobsen, Humboldt-universitetet, Berlin: Bjørnson som kosmopolitt
  • Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket: Fremvisning av Bjørnson-manuskripter
  • Inga Henriette Undheim, Universitetet i Bergen: Synnøve Solbakken som (post)nasjonal roman
  • Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen: Hvorfor skal vi lese Bjørnson i dag?

 Nasjonalbiblioteket gir ut Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier i samarbeid med Novus Forlag. Antologien er redigert av Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund. Utgivelsen inngår i Nasjonalbibliotekets skriftserie Nota bene.

For påmelding og intervjuavtaler, vennligst kontakt:
Forskningsbibliotekar Jens-Morten Hanssen, e-post: jens-morten.hanssen@nb.no , telefon: 23 27 60 15, mobil: 917 38 090
Forskningsbibliotekar Trond Haugen, e-post: trond.haugen@nb.no , telefon: 23 27 60 45, mobil: 986 66 927
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912

For anmeldereksemplar, vennligst kontakt:

Novus Forlag, novus@novus.no

Samlingen Nettsidene