Presseinvitasjon: Boklansering på 1814-seminar i London
31. mars 2014

Onsdag 9. april feires den norske Grunnloven med et seminar på University College London (UCL). To nye bøker om tiden rundt 1814 lanseres på seminaret, som er ett av få arrangementer i forbindelse med det norske Grunnlovsjubileet i Storbritannia.

Som en flokk med kveg?
I 1814 nektet det norske folk å bli overført som en flokk med kveg fra Danmark til Sverige. Den norske selvstendighetskampen vakte begeistring blant britiske liberale og førte til krass kritikk mot den britiske regjeringen, som støttet den svenske politikken. I parlamentet og pressen, i pamfletter og propagandaskrifter ble det norske spørsmålet ivrig diskutert. Denne viktige, men ganske ukjente, debatten om Norge i Storbritannia belyses nå i en ny bok av Ruth Hemstad, PhD og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

Boken «Like a Herd of Cattle». Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814 (Oslo Studies in Legal History, 9:2014), gjengir både debattene om Norge og Sverige i det britiske parlamentet i 1813 og 1814, og pamfletter og artikler knyttet til dem. De historiske kildene settes inn i en bredere historisk sammenheng, som en del av propaganda- og pamflettkrigen om Norge, i en lengre, introduserende artikkel.

Grunnloven på Eidsvoll ble utformet i håp om britisk støtte, men den britiske regjeringen fastholdt sin støtte til Sverige, nedfelt i Stockholmstraktaten fra 1813, der Carl Johan fikk gjennomslag for sitt ønske om en norsk-svensk union mot å delta i krigen mot Napoleon.

Mot den sterke kritikken, fra britisk opinion og fra opposisjonens leder Earl Grey, som holdt en tre timer lang forsvarstale for Norge i Overhuset, brukte regjeringen argumenter fra svenske propagandaskrifter. Ikke minst ble det fremholdt at Sverige lovet nordmennene en egen forfatning.

Den andre boken som lanseres på seminaret er Morten Nordhagen Ottosens og Rasmus Glenthøjs bok om Skandinavia og napoleonskrigene: Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway, 1807–1815 (Palgrave Macmillan 2014).

Seminar: The Norwegian Independence and Constitution of 1814 – Norway, Great Britain and Beyond
Sted: Haldane Room, Wilkins Building, UCL, London
Tid: Onsdag 9. april kl. 09:00–18:00

Department of Scandinavian Studies ved UCL arrangerer seminaret sammen med Norges forskningsråd, Norvik Press Ltd og Nasjonalbiblioteket.
Her finner du seminarprogrammet . Påmelding innen 2. april .

For ytterligere informasjon, kontakt:
Forskningsbibliotekar Ruth Hemstad, e-post: ruth.hemstad@nb.no , mobil: 934 37 312, telefon: 23 27 61 46
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Samlingen Nettsidene