Kulturminister Hadia Tajik åpner Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle
08. oktober 2012

Nasjonalbiblioteket har gleden av å offentliggjøre at kulturminister Hadia Tajik vil åpne den nye Bokhylla.no torsdag 11. oktober. I den digitale bokhylla vil nær alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000 bli fritt tilgjengelige på internett. 

– Vi er svært glade for at kulturministeren vil åpne Bokhylla.no og markere betydningen av Norges nye digitalebokhylle, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

Bokhylla.no ble først lansert som et prøveprosjekt i 2009. Det ble etter en avtale fra 28.august i år mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor bestemt at tjenesten skulle gjøres permanent og utvides til å omfatte alle bøker utgitt i Norge til og med år 2000.

Bokhylla.no vil fremstå i helt ny drakt til åpningen, både når det gjelder design og brukervennlighet.

–Når vi åpner den nye Bokhylla.no, vil det være en bokhylle med helt ny funksjonalitet som både gjør det lett å finne frem til bøker og å finne tilbake til dem senere, forteller nasjonalbibliotekaren. – Alle bøkene i Bokhylla kan leses i sin helhet, fra perm til perm, på nettet, sier Vigdis Moe Skarstein, som gleder seg til å åpne Bokhylla.no for publikum.

 – Bokhylla er et viktig kulturtiltak og unik i sitt slag i verden. Ikke noe annet sted er så mange opphavsrettslig beskyttede bøker gjort fritt tilgjengelig for brukerne. Fra rettighetshaversiden er vi glad for å bidra til dette viktige tiltaket, som gir alle norske innbyggere tilgang til den litterære kulturarven og samtidig sikrer opphavsmenn og utgivere vederlag for bruken, sier adm. direktør i Kopinor Yngve Slettholm.

Digitaliseringsarbeidet har foregått for full styrke siden avtalen ble inngått. Når den permanente Bokhylla åpnes vil antall tilgjengelige bøker være fordoblet fra 50 000 til 100 000. Bokhylla.no vil inneholde rundt 250 000 bøker når den er komplett i 2017.

Bokhylla.no får sin offisielle åpning i Nasjonablioteket torsdag 11. oktober kl.12.00-13.00.

Fakta:
Nasjonalbiblioteket startet for seks år siden en systematisk digitalisering av alle sine samlinger som et ledd i arbeidet med å bevare dem for fremtiden. Det er også et mål å gjøre så mye som mulig av kulturarven fritt tilgjengelig på nett. Bokhylla er en viktig del av dette arbeidet.
Bøkene i Bokhylla.no er gratis tilgjengelig for å leses på nett av alle med norsk IP-adresse. Bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet kan også lastes ned og skrives ut. Forfattere, andre opphavsmenn og forlag blir betalt gjennom den kollektive avtalen som nå er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor.
Så langt man kjenner til er Norge er det første landet i verden som har fåtttil en slik tjeneste.

Bilder til nedlasting:
Bilder av kulturminister Hadia Tajik på kulturdepartementets hjemmesider
Bilder fra signering av Bokhylla-avtalen og digitalisering av bøker.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

 • Informasjonsdirektør Ingjerd Skrede
  e-post: ingjerd.skrede@nb.no ,
  telefon: 23 27 6038, mobil.: 95 214 067
 • Informasjonsrådgiver/pressekontakt Nina Bræin
  e-post: nina.brain@nb.no ,
  telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912
 • Informasjonssjef Kopinor Hege Lunde
  hl@kopinor.no ,
  telefon: 23 10 74 55, mobil: 97 535 235
samlingen nettsidene