E-boklansering: Ny tekstkritisk utgave av Amtmandens Døttre
28. august 2013

Mandag 2. september kl. 14.00 i Nasjonalbiblioteket:
Nå blir det igjen mulig for alle å lese Camilla Colletts banebrytende roman Amtmandens Døttre slik den møtte publikum i 1854–1855. Dette er langt på vei en ny roman å utforske i forhold til den sterkt reviderte utgaven fra 1879, som har vært tilgjengelig for allmennheten frem til nå.

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ellen Nessheim Wiger er ansvarlig for forklarende kommentarer til teksten og for det filologiske arbeidet. Collett-forsker Kristin Ørjasæter har skrevet en ny innledning til romanen.

 Amtmandens Døttre utgis som gratis e-bok på nettstedet bokselskap.no av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråd.

I tillegg til den tekstkritiske utgaven vil det også legges ut en parallellvisning, slik at man kan se første- og tredjeutgave side om side.

Program:

  • Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og Aina Nøding fra Det norske språk- og litteraturselskap ønsker velkommen
  • Om Amtmandens Døttre ved Kristin Ørjasæter
  • Presentasjon av den tekstkritiske utgaven og parallellvisningen ved Ellen Nessheim Wiger
  • Omvisning i Camilla Collett-utstillingen Å bli en stemme (ca. kl.15)

 

Velkommen!

 

For påmelding og mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Forskningsbibliotekar Ellen Nessheim Wiger, e-post: ellen.wiger@nb.no , telefon: 23 27 60 58
  • Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912

Du kan ta en titt på boken via denne lenken: http://www.bokselskap.no/boker/ad1utg/tittelside

E-boken vil være tilgjengelig i alle formater fra mandag 2. september.

Camilla Collett: Amtmandens Døttre. Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter.

Det norske språk- og litteraturselskap, 2013.

URL: http://www.bokselskap.no/boker/ad1utg

ISBN: 978-82-93134-06-0

 

Ungdomsportrettet av Camilla Collett er malt av Görbitz. Kilde: Wikimedia Commons

Samlingen Nettsidene