E-boklansering: Katekismesanger av Petter Dass
27. november 2013

For første gang foreligger Katekismesanger som e-bok, i en tekstkritisk versjon med fyldig innledning og kommentarer basert på førsteutgaven fra 1715. Katekismesanger var en av 1700-tallets mest utbredte bøker i Danmark-Norge, og den bidro sterkt til å utvikle leseferdigheten i befolkningen.

Mandag 2. desember Kl. 14–15.30 i Nasjonalbiblioteket:
«Petter Dass (1647–1707) – Hvordan utgi en dansk-norsk dikterprest 300 år etter?»

Program:

  • Vigdis Ystad: Filologien, litteraturen og samfunnet
  • Jon Haarberg: iDass. Katekismesangene anno 2013
  • Ivar Roger Hansen: Katekismesangene i norsk kulturhistorie
  • Anne Eidsfeldt: Petter Dass' glemte mellommann i Christiania: Bokbinder, bokhandler og forlegger Friedrich Jacobsen Bruun 

Bak den tekstkritiske utgaven av Katekismesanger står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Utgaven har en fyldig innledning, over 6000 sak- og språkkommentarer, et tekstkritisk apparat og tre registre. Feil i originalteksten er rettet eller påpekt, og løpende kommentarer gir leseren bakgrunnskunnskapen for bedre å kunne forstå teksten på dens egne historiske vilkår. Tekster og kommentarer kan leses on-line, skrives ut eller lastes ned i bl.a. epub-format.

Katekismesanger utgis som gratis e-bok på nettstedet bokselskap.no av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråd.

Om Katekismesanger
Petter Dass’ Katekismesanger ble første gang utgitt i 1715, åtte år etter dikterprestens død. Boken fikk en utbredelse som få andre på 1700-tallet, både i Danmark og i Norge. Slik står den i en særstilling i norsk litteratur- og kulturhistorie. I vårt land kom leseferdigheten til allmuen sammen med dikterprestens sanger. I hundre år samlet husfedre sine familier til andakt med katekismesang: "Du skal ikke stjele" forklart i 45 velklingende strofer, eller "Fader vår"s "Helliget vorde ditt navn" i 16. Denne siste kjenner vi som Herre Gud, ditt dyre navn og ære, nummer én i den nye salmeboka. Dens popularitet bekreftes av alle de bevarte folkemelodiene: Det er registrert over femti forskjellige melodier til denne sangen.

For påmelding og mer informasjon, vennligst kontakt:
Forskningsbibliotekar Ellen Nessheim Wiger, e-post: ellen.wiger@nb.no , telefon: 23 27 60 58
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 95 150 912

E-boken vil være tilgjengelig i alle formater fra mandag 2. desember.

Dass, Petter 2013. Katekismesanger: D. Mort: Luthers Lille Catechismus, Forfatted I beqvemme Sange, under føyelige Melodier. Historisk-kritisk utgave ved Jon Haarberg, Det norske språk- og litteraturselskap, Oslo (digital utgave, bokselskap.no)
ISBN: 978-82-93134-07-7 (digital, bokselskap.no),
978-82-93134-08-4 (epub), 978-82-93134-09-1 (mobi)
URL: http://www.bokselskap.no/boker/katekismesanger/tittelside

 

Bildet av Petter Dass er en detalj av et maleri fra 1684 i Melhus kirke

Samlingen Nettsidene