Bibliotekene er klare for debatt
25. februar 2014

Nasjonalbiblioteket har fått inn over 100 søknader om støtte til prosjekter som skal realisere bibliotekene som debattarenaer.

– Antallet søknader viser at folkebibliotekene har tatt imot regjeringens utfordring om å bli lokale debattarenaer og viktige aktører for å styrke den demokratiske samtalen, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand.  – I søknadsbunken finnes mange gode ideer til hvordan dette kan gjøres. Men det har kommet inn søknader for over dobbelt så mye som potten inneholder, så ikke alle vil kunne få støtte til prosjektene sine i denne omgang, sier Tinnesand.

Målet med denne tildelingen er at det skal føre til økt aktivitet i bibliotekene allerede i 2014. Nasjonalbiblioteket vil i løpet av den nærmeste måneden gå gjennom søknadene sammen med sitt rådgivende utvalg, før bibliotekene får svar.

Det var i forbindelse med tilleggsproposisjon til statsbudsjettet at regjeringen foreslo en bevilgning på 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette skal bidra til at bibliotekene blir bedre rustet til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trådte i kraft 1. januar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: svein.tinnesand@nb.no , telefon: 23 27 61 38, mobil: 482 61 217
Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912

Samlingen Nettsidene