7.-8. oktober 2013: Nordisk konferanse om språk og teknologi
02. oktober 2013

Vil du vite hvordan man ved hjelp av korpusanalyse kan forutse framtiden, eller møte en snakkende robot? Det er noe av det du kan gjøre på konferansen om språk og teknologi som Nasjonalbiblioteket arrangerer i forbindelse med Språkåret 2013.

Samarbeidspartnere er Forskningsrådet og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Konferansen skal kaste lys over språkteknologiens betydning for forskning, næringsliv og samfunnsutvikling og har tre hovedtema:

  • Språkteknologi, helse og velferd
  • Språkteknologi, utdanning og forsking
  • Språkteknologi, trygghet og forsvar

Bidragsyterne i hver temabolk vil vise hvorfor språkteknologi er nyttig på deres fagfelt. De vil dessuten gå inn på hva man ønsker seg av nye tekniske løsninger og hvilke utfordringer dette reiser for forskning og produktutvikling. I tillegg vil Språkrådet redegjøre for sitt syn på språkteknologiens framtid.

Utstillertorg
Tirsdag 8. oktober vil utviklere innen språkteknologi presentere egne produkter på et utstillertorg. Konferansedeltagere kan besøke torget i pausene eller etter at konferanseprogrammet er avsluttet.

Konferansen finner sted i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
Mandag 7. oktober kl. 11:00–16:30
Tirsdag 8. oktober kl. 09:00–16:00

Se fullstendig program med liste over utstillere .

For ytterligere informasjon og påmelding, vennligst kontakt:

  • Seniorrådgiver Johanne Ostade-post: johanne.ostad@nb.no , telefon: 23 27 62 27, mobil: 905 52 758
  • Presseansvarlig Nina Bræin, e-post: nina.brain@nb.no , telefon: 23 27 62 14, mobil: 951 50 912
samlingen nettsidene