04.10.2013. Pressemelding: Rekordmange bibliotek søker om prosjekt- og utviklingsmidler
04. oktober 2013

Nasjonalbiblioteket har mottatt mer enn 150 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene ved søknadsfristens utløp 1. oktober. Dette er det største antallet søknader Nasjonalbiblioteket har mottatt etter at det fikk ansvaret for tildeling av midlene i 2010. Til sammen er det søkt om ca. 45 millioner kroner til prosjekter i 2014.

– Antallet søknader viser at det foregår veldig mye spennende utviklingsarbeid ute i bibliotekene for tiden, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand. – Det finnes mange gode prosjekter i denne bunken. Nå skal vi gå gjennom søknadene både internt på Nasjonalbiblioteket og sammen med vårt rådgivende utvalg før den enkelte søker får svar.

Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2014. Størrelsen på den totale tildelingen vil være avhengig av hvor mye som settes av til dette formålet på statsbudsjettet som skal vedtas senere i høst.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, e-post: svein.tinnesand@nb.no , telefon: 23 27 61 38, mobil: 482 61 217

samlingen nettsidene