Pressemeldinger
Foto: Nasjonalbiblioteket
Digitale kildeutgivelser

I morgen samles Nordens fremste spesialister på kildeutgivelser i Nasjonalbiblioteket for å fortelle hvilken betydning ny teknologi har for utgivelse av historisk kildemateriale. På seminaret utgis første del av Christiane Korens dagbøker fra begynnelsen av 1800-tallet. Mor Korens dagbøker består av i alt 2 200 håndskrevne sider og er en viktig kilde til å forstå kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie.

Kobberstikk av C. Berjeau fra 1883. Eier: Nasjonalbiblioteket.
Nordmann satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien

Nasjonalbibliotekets digitale søk gjorde det mulig å identifisere mannen som satte Darwin på sporet av evolusjonsteorien. Det viste seg å være en nordmann. Hele historien får du på et seminar i Nasjonalbiblioteket 13. mai.

Landskapsprospekt av Jacob Nicolai Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket
Jacob Nicolai Wilse – opplysningsprest mellom natur og kultur

Presten, patrioten, humanisten og naturforskeren Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en av de mest sentrale aktører i norsk kultur- og samfunnsliv fra 1770-årene og fram mot århundreskiftet. Tirsdag 5. mai blir det foredrag om opplysningspresten fra Østfold i Nasjonalbiblioteket.

Internasjonal jazzdag i Nasjonalbiblioteket
Internasjonal jazzdag i Nasjonalbiblioteket

Torsdag 30. april markeres Internasjonal jazzdag over hele verden. Nasjonalbiblioteket feirer dagen med jazzfilmer, jazzutstilling og jazzkonsert med Håkon Kornstad.

Ny prosjektleder skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer
Ny prosjektleder i Nasjonalbiblioteket skal utvikle bibliotekene som kulturarenaer

Nasjonalbiblioteket har ansatt Monica Helvig til å lede arbeidet med å kartlegge og utvikle folkebibliotekene som møteplasser og kulturarenaer. Årlig bevilger regjeringen nær 50 millioner kroner fra tippemidlene til utviklingsprosjekter i bibliotekene. Helvig skal også delta i arbeidet med å velge ut og følge opp disse prosjektene.

Jean Sibelius. Foto: Wikimedia Commons
Nasjonalbiblioteket markerer Sibelius’ 150-årsjubileum

I år er det 150 år siden den finske komponisten Jean Sibelius ble født. Nasjonalbiblioteket har et rikt materiale av og om Sibelius i sin samling og markerer jubileet med foredrag, konserter og wikiverksted.

Norsk samtidsmusikk til Frankfurt
Norsk samtidsmusikk til Frankfurt

For første gang går Nasjonalbiblioteket og Music Norway sammen for å synliggjøre ny norsk kunstmusikk for et internasjonalt marked. 700 trykte noter med utvalgte verker av norske komponister stilles ut på en felles stand på Musikmesse Frankfurt, 15.–18. april.

Ida Berntsen er ansatt som redaktør. Foto: Fredrik Arff/Cappelen Damm
Nasjonalbiblioteket til hele folket

Nasjonalbiblioteket har ansatt tre nye medarbeidere for å styrke formidlingsarbeidet. Tidligere forlagssjef i Cappelen Damm Ida Berntsen blir redaktør for alle Nasjonalbibliotekets utgivelser.

På flukt, på vent, på eventyr?  Om krig i barne- og ungdomslitteratur
På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur

Krig i barne- og ungdomslitteratur er temaet for Kari Skjønsberg-dagane som blir arrangert i Nasjonalbiblioteket 5. og 6. mars. På konferansen vil sentrale forskarar presentere ny kunnskap på området, det blir prisutdeling og møte med forfattarane Marianne Kaurin og Helga Flatland.

Karin Krog i Roger Arnhoff Studio, Oslo, 25. august 1966. Fotograf: Thore Hvass. Eier: Nasjonalbiblioteket
Jazz – foto og fortellinger fra arkivet

Nasjonalbibliotekets jazzarkiv dokumenterer sjangerens mangfoldige historie i Norge i perioden 1930–1990. Utstillingen Jazz – foto og fortellinger fra arkivet viser et utvalg av de rundt 12 000 fotografiene som finnes i samlingen, og forteller historier knyttet til disse. Utstillingen åpnes i Nasjonalbiblioteket torsdag 26. februar av direktør Aslak Sira Myhre. Det blir musikk ved Karin Krog og John Surman.

samlingen nettsidene