Foto - avtale med NRK

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og avtroppende kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. I bakgrunnen står sjef for Arkiv og Research i NRK, Svein Prestvik , direktør for IKT og digitalisering i Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Solbakk og teknologidirektør i NRK, Nils Bjarne Foss.
Foto: Marit Holmquist Fenne

samlingen nettsidene