Foto - Sidsel Jakhelln Semb

Selvportrett av Sidsel Jakhelln Semb, 1968

samlingen nettsidene