Foto: Propaganda! Russiske og norske plakater 1920-1939

Vladimir Lebedev (1891-1967) og Vladimir Majakovskij (1893-1930)
Man må arbeide, men ha riflen i nærheten
Petrograd, St. Petersburg ROSTA, 1920
Linoleumssnitt, fargelagt
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 01177

 

Vladimir Lebedev 1891–1967
Generaler så tykke som tønner faller og river republikken i fillebiter …
[Petrograd, Petersburg ROSTA, 1920 (november)]
Papir, blyant, gouache, limfarge
100,5 x 68,5 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 28863

Vladimir Kozlinskij 1891–1969
På tross av tre års kamp fra fiender fra hele verden er revolusjonen på fremmarsj med gigantiske skritt!
[Petrograd, Petersburg ROSTA, 1920 (oktober–november)]
Linoleumssnitt, fargelagt. 71,5 x 49,5 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 22317

 

Dmitrij Moor (Orlov) (1883-1946)
(Sign. D. Moor)
Har du vervet deg som frivillig?
Moskva, 1920
Fargelitografi
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 25532

Dmitrij Moor (Orlov) 1883–1946
(sign. D. MOOR)
Hjelp!
1921. Litografi. 106 x 70,7 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 167654

 

Vladimir Majakovskij 1893–1930 og Aleksandr Rodtsjenko 1891–1956
(sign. Majakovskij–Rodtsjenko.)
Rezinotrests kalosjer er av ypperste kvalitet og brukes overalt i vest, nord og syd
Moskva regionale direktorat for litteratur og forlagssaker1, 1920-årene
Fargelitografi. 71,5 x 53 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 11778

Aleksandr Rodtsjenko 1891–1956
Vises snart på Moskvas beste kinoer «Panserkrysseren Potemkin»
Goskino, 1926
Fargelitografi. 100 x 69 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 161585

 

Vladimir Majakovskij (1893–1930) og Aleksandr Rodtsjenko (1891–1956): Les bladet «Den unge garde» (1924)
Fargelitografi, Nasjonalbiblioteket St. Petersburg

 

Aleksandr Samokhvalov 1894–1971
(sign. A. Samokh)
Sovjetene og elektrifisering er grunnlaget for den nye verden
Leningrad, Statens forlag,1 1924
Fargelitografi. 86 x 66,6 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 32129

 

Gustav Klutsis 1895–1944
(sign. Klutsis 1930)
Anstrengelsene til millioner av arbeidere, engasjert i sosialistiske konkurranser gjør femårsplanen om til fireårsplanen
Moskva-Leningrad, Statens forlag, GIZ, 1930
Fargelitografi, fototypi. 105 x 73 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 174764

El (Lazar) Lisitskij (1890-1941) og Vladimir Akhmetjev (1892-1959)
Sentralparken for kultur og fritid om vinteren
Moskva, utg. av Sentralparken for kultur og fritid, 1931
Fargelitografi, fototypi. 99,7 x 66 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 11796/2

El Lisitskij fikk i 1928 posisjonen som ledende arkitekt ved Sentralparken for kultur og fritid i Moskva. På plakaten reklameres det for Moskvas første skihoppanlegg i Vorobjovy gory-parken.

 

Viktor Koretskij (1909-1998), Vera Gitsevitsj (1897-1976), Boris Knoblok (1903-1984)
Takket være byggingen av sovkhosene og kolkhosene har SSSR blitt verdens største jordbruksland
Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag og Statens forlag for billedkunst, 1931 Fargelitografi, fototypi. 101,8 ? 70,8 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 141296

Valentina Kulagina 1902–1987
(sign. V Kulagina – 32)
Foregangsarbeidere ved fabrikker og kollektivbruk, bli med i VKP(b)!1
Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag, OGIZ, og Statens forlag for billedkunst, IZOGIZ, 1932
Fargelitografi, fototypi. 90 x 60,2 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 1465

 

Viktor Deni (Denisov) 1893–1946 og Nikolaj Dolgorukov 1902–1980
(sign. Deni, Dolgorukov 35g.1)
Metroen er grunnlagt!
Moskva-Leningrad, Unionen for statlige bok- og tidsskriftforlag, OGIZ, og Statens forlag for billedkunst, IZOGIZ, 1935
Fargelitografi, fototypi. 99,3 x 71,3 cm
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg. Inv. 170737

Erling Nielsen 1897–1954
Det norske Arbeiderparti, [1930]
Litografi. 53 x 32,5 cm
Nasjonalbiblioteket
Mag.sign. GOFP00005767
© Arbeiderpartiet/Arbark

 

Erling Nielsen 1897–1954
(sign. EN)
Hele folket i arbeide
By og land hand i hand
Det norske Arbeiderparti, 1933
Litografi. 60,5 x 40,5 cm
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P8
© Arbeiderpartiet/Arbark

Sverre Ørn-Evensen 1905–1966
(sign. ÖRN-E)
Ungdommen skal i arbeid
Stem med Det norske Arbeiderparti!
Arbeidernes Ungdomsfylking, 1936
Trykk: Emil Moestue AS
Litografi og offset. 59,5 x 37,6 cm
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P18
© AUF/Arbark

 

Thor Wiborg 1903–1985
Arbeiderungdommen 1. mai 1935
Originalutkast til plakaten, 1935
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Mag.sign. P96
© Arbeiderpartiet/Arbark

Samlingen Nettsidene