Foto - Nasjonalbibliotekets ledelse
Direktør
Aslak Sira Myhre
Assisterende direktør
Roger Jøsevold
Informasjonsdirektør
Ingjerd Skrede
 
Avdelingsdirektør
Svein Arne Solbakk
Avdelingsdirektør
Jonny Edvardsen
Avdelingsdirektør
Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør
Hege Stensrud Høsøien
Avdelingsdirektør
Bjørn Skevik
 
samlingen nettsidene