Foto - Nasjonalbibliotekets ledelse
Direktør
Aslak Sira Myhre
Assisterende direktør
Roger Jøsevold
Avdelingsdirektør
Ida Berntsen
 
       
Avdelingsdirektør
Svein Arne Solbakk
Avdelingsdirektør
Svein Arne Tinnesand
Avdelingsdirektør
Hege Stensrud Høsøien
     
Avdelingsdirektør
Bjørn Skevik
Avdelingsdirektør
Jonny Edvardsen
 
samlingen nettsidene