Om tildeling via webservice

Nasjonalbiblioteket har opprettet en webservice som et alternativt grensesnitt mot URN-tjenesten. Denne tilbyr en effektiv og fleksibel løsning for institusjoner som har behov for å legge inn et stort antall URN-er. Webserviceinngangen er også den beste løsningen for institusjoner som har egne tjenester for registrering og lagring av digitale dokumenter på nett, og som ønsker å tilordne URN-er til disse dokumentene.
Grensesnittet er basert på SOAP API, og de som har ønske om å benytte denne inngangen til ID-tjenesten bes ta kontakt med Nasjonalbiblioteket for spesifikasjon av API-et, samt tildeling av rettigheter for bruk av tjenesten.
Ta kontakt med URN-tjenesten for mer informasjon om hvordan tildeling av URN via webservice og serier kan tas i bruk.

Om tildeling av serier

URN tildeles normalt i formen URN:NBN:no-, men kan også tildeles med en videre underinndeling i serier. Bruken av serier begrenses til brukere som ønsker å tildele URN til svært mange digitale dokumenter eller nettressurser, og som kan garantere at koblinger mellom URN og URL opprettholdes. Bruk av serier forutsetter tildeling via webservice.
Et URN med serie vil ha denne oppbyggingen: URN:NBN:no-<serie>_<unik kode>
Den unike koden i URN med serie vil normalt være et løpenummer som tildeles automatisk ved tildeling av ny URN. Men det åpnes også for å bruke andre former for nummereringssystem eller identifikatorer i stedet for løpenummer. En slik identifikator må være garantert unik innenfor sin serie, og den kan bare bestå av bokstaver (a-z) og/eller tall (0-9).
Eksempel: URN:NBN:no-UtgiverX_1234 eller URN:NBN:no-UtgiverZ_HKH55
Ved tildeling av ny URN med en egen identifikator, blir eier av serien selv ansvarlig for å tildele en riktig og garantert unik kode. Når en ny serie opprettes, må det registreres informasjon om serien skal ha unik kode i form av løpenummer eller ikke. Serier opprettes bare etter avtale med Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste og forutsetter tildeling via webservice.
Ta kontakt

Samlingen Nettsidene