Plassering av ISSN i publikasjonen

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

ISSN skal trykkes på et godt synlig sted i hvert hefte, gjerne på forsiden av omslaget. Andre passende plasseringer er omslagets bakside eller kolofonen.

Hvis publikasjonen også har et ISBN, for eksempel et bind i monografiserie, skal begge numre trykkes på samme sted, hver med sitt prefiks, slik: ISBN 978-91-86527-02-0  og slik: ISSN 0065-2989

samlingen nettsidene