ISSN-L (Linking ISSN)

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

Når en publikasjon er tilgjengelig i mer enn ett fysisk format og separate ISSN har blitt tildelt disse, vil det først tildelte ISSN bli utpekt i ISSN-portalen som ISSN-L. I tillegg vil disse ISSN-ene bli koplet sammen. Hensikten med denne koplingen er å synliggjøre de ulike versjonene, uansett hvilket ISSN det søkes på.

Eksempel:
ISSN 1890-3185 er tildelt NB21 (trykt utg.)
ISSN 1890-7970 er tildelt NB21 (online)

Siden trykt utgave fikk tildelt ISSN først, ble ISSN 1890-3185 automatisk valgt til å være ISSN-L. Resultatet blir da: ISSN-L 1890-3185
ISSN-L forenkler søk, gjenfinning og levering for tjenester som OpenURL, bibliotekkataloger og kunnskapsbaser.

Samlingen Nettsidene