Hva skjer hvis tittelen endres?

Tittelendringer er kostbare for bibliotek (merarbeid med oppdatering av registre og databaser) og kan bli kostbare for utgivere også (ny layout og markedsføring). Hvis tittelen må endres, bør man kontakte ISSN Norge i god tid i forveien. Likeså om man er i tvil om tenkt tittelendring krever nytt ISSN.

Samlingen Nettsidene