Forskjellen mellom ISSN og ISBN

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

Et ISSN representerer en tittel og skal brukes på alle utgitte hefter så lenge tittelen på publikasjonen forblir uforandret. Ved endring av tittel må et nytt ISSN tildeles.

Et ISBN identifiserer en bestemt bok. I motsetning til ISSN, hvor alle hefter har samme standardnummer, vil ikke ISBN bli benyttet flere ganger. I tillegg inneholder ISBN informasjon om utgiver og utgiverland. Det kan man ikke lese ut av et ISSN.

Samlingen Nettsidene