ISSN

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

Hva er ISSN?
ISSN er et internasjonalt system for identifisering av periodiske publikasjoner. ISSN er strengt knyttet til publikasjonens tittel og består av åtte siffer, hvorav det siste utgjør et kontrollsiffer som skal avsløre eventuelle feilskrevne numre ved databehandling. En tittel kan kun ha ett ISSN, og ISSN som har vært brukt en gang kan aldri tildeles en annen tittel. ISSN har ingen forbindelse til eierskap eller utgiver og kan ikke brukes som opphavsrettslig beskyttelse for tittelen.
Mer om valg av tittel og nummerering her

Hva skal ha ISSN?
En publikasjon i trykt eller ikke-trykt form, som utgis i deler som følger etter hverandre, vanligvis med numerisk eller kronologisk betegnelse, og som vil fortsette og utkomme uten en fastsatt avslutning, for eksempel:
tidsskrifter, ukeblader, aviser, årbøker, monografiserier og lignende. 

Ulike versjoner som for eksempel språkvarianter, ulike format (for eksempel elektroniske eller trykte utgaver) får hver sine ISSN.
Det tildeles ikke ISSN til publikasjoner med for lokal og intern interesse, for eksempel: menighetsblader, årsberetninger, lokale medlemsblader, adressebøker, bedriftsaviser, kundeblader, hjemmesider, blogger, konferansepapirer, osv.

Hvordan få ISSN?
I forkant av en utgivelse bør utgiver sende søknad til ISSN Norge. Videre er det behov for et prøvehefte til gjennomsyn. Dette kan sendes elektronisk som vedlegg til e-post.

Søknad - ISSN

samlingen nettsidene