ISBN til digitale dokumenter

Kontakt:
Telefon: 75 12 11 48
E-post: isbn@nb.no

ISBN-kontoret Norge anbefaler at ulike formater av e-bøker og nettdokumenter gis forskjellige ISBN. Dette er i tråd med det internasjonale ISBN-kontorets anbefaling. Bakgrunn og ytterligere informasjon om dette finnes her .

Retningslinjer for tildeling av ISBN til e-bøker / digitale publikasjoner fra det internasjonale ISBN-kontoret:
Engelsk: Guidelines for assignment to e-books
Norsk: Retningslinjer for tildeling av ISBN til e-bøker og'apper'

ISBN til elektroniske reproduksjoner / digitaliserte versjoner av tidligere utgitte trykte dokumenter:
Vi anbefaler i utgangspunktet at digitale reproduksjoner laget av bibliotek ikke gis ISBN. Reproduksjoner som er ment for salg bør derimot ha ISBN.

Samlingen Nettsidene