Hva gjør jeg med mine gamle ISBN?

Kontakt:
E-post: isbn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48

Ubrukte nummer må konverteres til 13 siffer. Tidligere utgivelser påvirkes ikke, men det kan være nødvendig å konvertere brukte nummer også, for eksempel ved nytt opplag. 

For konvertering av enkeltnummer:

Tast inn de første 9 sifrene
av det 10-sifrede ISBN-et.
Kontrollsiffer
Framgangsmåte for omregning:
  • 978 er lagt  inn som standard.
  • Tast inn de 9 første sifrene i ISBN-et som skal regnes om, uten bindestreker.
  • Trykk "Beregn"
  • Det nye kontrollsifret vises i boksen med "Kontrollsiffer"
  • Du har nå et nytt 13-sifret ISBN. 
  • Sett inn bindestreker etter 978 og videre slik de står i det 10-sifrede ISBN-et, for eksempel slik: ISBN 978-82-05-33018-4.
Hele lister med omregnede ISBN samt GTIN-(EAN) koder skaffes av ISBN-kontoret (ikke strekkoder).
Samlingen Nettsidene