Skriftserien NB kilder

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling. Samlingen inneholder unike og upubliserte dokumenter etter kvinner og menn av stor betydning for norsk kultur- og samfunnsliv, med særlig vekt på arkiv etter norske forfattere, kunstnere og forskere.

Formidling av privatarkiv krever mye innsats, først og fremst i form av ordning og katalogisering, slik at dokumentene enkelt kan brukes på Nasjonalbibliotekets spesiallesesal. Arkiv som er falt i det fri, blir digitalisert og gjort tilgjengelig på nb.no . Likevel forblir mange viktige dokumenter lite tilgjengelige fordi de er vanskelige å tyde.

Med NB kilder ønsker Nasjonalbiblioteket å styrke formidlingen av sentral norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte leser. I tillegg til de transkriberte dokumentene inneholder hver utgave en kort introduksjon samt en generell redegjørelse for prinsippene som er lagt til grunn for utgivelsene i serien.

Serien kommer ut på bokselskap.no

  Tittel Utgave/år ISSN-nr.
«… at ryste en Constitution ud af Ermen».
Fire kilder til Grunnlovens historie i Nasjonalbibliotekets samlinger
Utgitt ved Oddvar Vasstveit
NB kilder nr. 1
2014
1894-7662
NB kilder (elektronisk utg.)
Camilla Collett: Brev til Henrik og Susanna Ibsen
Utgitt ved Mette Refslund Witting
NB kilder nr. 2:1 2014  
samlingen nettsidene