Nasjonalbibliotekets magasin NB21

[SERIEN ER AVSLUTTET]

Nasjonalbibliotekets magasin, NB21, har kommet ut med to nummer i året siden 2007. «Krig og fred» er tema for NB21 1-2015. Dette er siste nummer som blir gitt ut. De tidligere utgavene vil fortsatt være tilgjengelige på nettet. I NB21 gjør vi dypdykk i Nasjonalbibliotekets mangfoldige samling og henter frem alt fra 1600-tallets Himmelbrev, angivelig  skrevet med gullskrift av Herren selv – til presentasjon av landets største Heavy Metal-samling.

Det er forfatterportretter, besøk på bibliotek i inn- og utland, intervjuer med kulturpersonligheter og populærvitenskapelige artikler skrevet av Nasjonalbibliotekets egne fagfolk.

NB21 har hatt et opplag på 6000. Magasinet er blitt distribuert til alle landets bibliotek i tillegg til en rekke kulturinstitusjoner og privatpersoner som har tegnet abonnement.

Klikk på lenken i bildeteksten for å lese hele magasinet (pdf)

samlingen nettsidene