Statistikk 2010-2014
  2010 2011 2012 2013 2014
Bøker 9869 10 039 10 286 10 238 10 100
E-bøker   49 313 2 048 4 688
Videoer 496 561 520 439 194
Film 169 166 124 253 238
Notetrykk 388 386 308 204 423
Lydbøker 502 473 364 347 334
Kart 541 534 434 233 161
Småtrykk 21 688 17 231 21 188 16 740 16 505
Postkort 1721 2291 666 1 006 1 413
Plakater 1643 1620 1380 1 418 1 836
Tidsskrift (løpende titler) 11 650 11 011 10 674 10 480 10 053
Aviser 252 254 252 254 256
Innspilt musikk 1915 1723 1662 1 643 1 755
Kringkasting (fysiske enheter) 3838 2080 99 0 0
Digital radio (antall filer)* 88 600 96 010 85 641 87 490 120 679
Digital fjernsyn (antall filer)* 11 258 95 901 95 000 101 009 98 935
Nettdokumenter 17 mill 49 mill 3 272 mill 964,5 mill 5 214 mill

* Iberegnet distriktskontorsendinger

samlingen nettsidene