Statistikk 2010-2013
  2010 2011 2012 2013
Bøker 9869 10 039 10 286 10 238
E-bøker   49 313 2 048
Videoer 496 561 520 439
Film 169 166 124 253
Notetrykk 388 386 308 204
Lydbøker 502 473 364 347
Kart 541 534 434 233
Småtrykk 21 688 17 231 21 188 16 740
Postkort 1721 2291 666 1 006
Plakater 1643 1620 1380 1 418
Tidsskrift (løpende titler) 11 650 11 011 10 674 10 480
Aviser 252 254 252 254
Innspilt musikk 1915 1723 1662 1 643
Kringkasting (fysiske enheter) 3838 2080 99 0
Digital radio (antall filer)* 88 600 96 010 85 641 87 490
Digital fjernsyn (antall filer)* 11 258 95 901 95 000 101 009
Nettdokumenter 17 mill 49 mill 3 272mill 964 400

* Iberegnet distriktskontorsendinger

samlingen nettsidene