Tidsskrift

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 16

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Tidsskrift skal avleveres i syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.
Eksempler på tidsskrift er medlemsblad, fagtidsskrift, ukeblad, tegneserier og fanziner.

Hvem skal avlevere?
Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere opptil fem eksemplarer og trykkeriet to.

Hva skjer med materialet?
Tidsskriftene blir registrert i Nasjonalbibliotekets katalog . Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

samlingen nettsidene