Teatermateriale

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hvem skal avlevere?
Det er teatret som har hovedansvar for avleveringsplikten. Innsending av materiale gjelder alle teater-, opera- og dansegrupper.

Hva skal avleveres?

  • Manus (6 eksemplar)
  • Programmer (4 eksemplar)
  • Reklamebrosjyrer, flyveblad og lignende i alle størrelser (2 eksemplar)
  • Plakater i alle størrelser (2 eksemplar)
  • CDer og DVDer med opptak fra forestillinger som er laget for salg (2 eksemplar)

Hvem betaler?
Kostnadene ved innsending dekkes av teatret. Det kan søkes om refusjon hvis avleveringen innebærer en urimelig stor økonomisk byrde.

Hva skjer med materialet?
Alt registreres i Nasjonalbibliotekets databaser. Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

Samlingen Nettsidene