Småtrykk

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Med småtrykk menes reklametrykk, brosjyrer, kataloger, programmer, kalendere, og lignende publikasjoner. Småtrykk skal avleveres i to eksemplarer. Det kan være aktuelt å be om flere. Utgiver vil da få beskjed om det i hvert enkelt tilfelle.

Hvem skal avlevere?
Trykkeriet avleverer begge eksemplarene. Dersom utgiver får trykt dokumentet i utlandet eller produserer det selv, avleverer utgiver begge eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer.

Hva skjer med materialet?
Småtrykkene blir registrert i en egen database. Et eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og et eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo

Samlingen Nettsidene