Postkort

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana 
     
Hva skal avleveres?
Postkort, som topografiske kort, julekort, gratulasjonskort og oppmerksomhetskort , skal avleveres i to eksemplarer. 

Hvem skal avlevere?
Utgiver og trykkeri er ansvarlig for å avlevere. Hvis kortene er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver. Kostnadene dekkes av den som avleverer.

Hva skjer med materialet?
Kortene blir ordnet etter type og kategori. Et eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og et eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Samlingen Nettsidene