Musikkvideo

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
I utgangspunktet skal det avleveres to eksemplarer, én masterkopi med tilhørende lyd og én brukskopi.
Brukskopien kan komme i forskjellige formater pga av leveranse til kringkastere, internettleverandører, musikkdistributører og festivaler.
Derfor gis det rom for å avlevere én kopi, og det er i tilfeller hvor master og brukskopi er  i samme kvalitet og format. Dette avleveres i kopistørrelse 1:1.

Hvis musikkvideo og konsertertopptak utgis på DVD eller Blu Ray så er det å regne som videoutgivelse .  

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Med masterkopi menes her den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata skal også legges ved. Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte. Filformatet avleveres i åpne og standardiserte format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av filmen støtter dette. Fortrinnsvis avleveres dette i filformatet:

  • Digital Picture eXchange (DPX)
  • Open EXR
  • TIFF
  • Jpeg 2000 (Tapsfri komprimering)
  • Apple Prores 4444
  • Apple Prores HQ
  • DNxHD 220/X
  • Mpeg4 / H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)
  • DNxHD 145
  • Mpeg2 (med minimum bitrate 50 Mbit/s, og bare I-frame kodet)

Brukskopi
Brukskopi avleveres som ukryptert digital kinopakke - DCP - alle versjoner. Eksempelvis hvis det er laget 2D- og 3D-versjon, eller 2K og 4K.

Andre format for brukskopi avleveres i det formatet det er produsert i. 

Masterkopi og brukskopi som fil avleveres på transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, fortrinnsvis minnebrikke eller harddisk.
Eller gi beskjed, så kan vi laste ned via FTP-server.

Når skal det avleveres?
Masterkopi skal avleveres seinest én måned etter at master er fremstilt. Brukskopi kan med fordel avleveres samtidig.

samlingen nettsidene