Kommunale og fylkeskommunale utgivelser

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Kommuner og fylkeskommuner skal avlevere:

  • Langtidsplaner for hele kommunen og fylkeskommunen, både full- og kortversjoner. (Delplaner og sektorplaner skal ikke avleveres.)
  • Rapporter og utredninger av generell karakter.
  • Informasjonsmateriell som brosjyrer, informasjonsaviser, utstillingskataloger og plakater.
  • Postkort og kalendre.
  • Årbøker og årsmeldinger.
  • CDer og DVDer.

Trykt materiale avleveres i fem eksemplarer, mens musikk- og filmutgivelser avleveres i to eksemplarer. Hvis kommunen trykker opp brosjyrer, løpesedler, plakater eller annet materiale for lokale lag og foreninger, ber vi om å få tilsendt to eksemplarer av disse.

Hva skjer med materialet?
Dokumentene blir registrert i Nasjonalbibliotekets databaser. Vi tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

samlingen nettsidene