Kart

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i fem eksemplarer. Atlas avleveres i syv eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker.

Hvem skal avlevere?
Utgiver avleverer tre eksemplarer, og trykkeriet avleverer to. Hvis kartet er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle fem eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer.

Hva skjer med materialet?
Kartene blir registrert i  Nasjonalbibliotekets katalog . Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbiblioteket.

Samlingen Nettsidene