TV-spot

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana
    
Hva skal avleveres?
TV-spot skal avleveres som masterkopi med tilhørende lyd. Brukskopi kan forekomme i forskjellige varianter avhengig av distribusjon via kringkaster, internettleverandør eller annet.
Derfor gis det rom for å avlevere én kopi av master i kopistørrelse 1:1 

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopi kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Med masterkopi menes her den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata skal også legges ved. Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte. TV-spot som fil avleveres fortrinnsvis som:

 • Digital Picture eXchange (DPX)
 • Open EXR
 • Tiff (ukomprimert/tapsfri komprimering)
 • Jpeg2000 (ukomprimert/tapsfri komprimering)
 • Prores 4444
 • Prores HQ
 • DNxHD 220/X
 • Mpeg4 / H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)
 • DNxHD 145
 • Prores 422 (145 Mbps)
 • Mpeg2 (med minimum bitrate 50 Mbit/s, og bare I-frame kodet)

Fil avleveres på transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, eksempelvis minnebrikke eller harddisk. Eller vi kan laste ned via FTP-server.

Når skal det avleveres?
TV-spot skal avleveres seinest én måned etter at den er fremstilt. Eventuelt kan TV-spot avleveres sammen med masterkopi av filmen.

Hva er en TV-spot?
En reklame for film, med utgangspunkt i spillefilm, dokumentar, kortfilm eller lignende. Har som regel en varighet fra 10 til 20 sekunder, og vises på fjernsyn. En TV-spot har ofte reklame for et produkt eller varemerke som er brukt i filmen, ofte en sponsor. Ofte gjenbrukt på internett.

Samlingen Nettsidene