Kameranegativer og opptaksfiler

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Dette avleveres frivillig. Dette kan være alt fra 16mm, 35mm negativ film til digitale filer av forkjellige RAW-format, Prores-format, DNxHD m. fl.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Opptaksfiler avleveres på harddisk. Kameranegativer avleveres og sendes i egnede filmbokser.
Legg ved info om totalt antall ruller eller filer, slik at vi er sikre på at vi har fått komplette opptak.

Når kan det avleveres?
Dette kan leveres samtidig med master- eller brukskopi, eller når filmprosjektet er ferdigstilt

samlingen nettsidene