Filmplakater og -brosjyrer

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Dette gjelder plakater, filmprogram, PR-dokumenter og små poster brukt til å promotere filmen.
Trykte kopier skal avleveres i 2 eksemplar.

Elektroniske kopier, fortrinnsvis trykkerifil, kopieres i 1:1 for avlevering.

Digitale format avleveres på harddisk, digital plate eller minnebrikke. Eller vi kan laste ned via FTP eller annen fildelingstjeneste.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.

Når skal det avleveres?
Plakater og brosjyrer skal avleveres seinest én måned etter at det er fremstilt. Eller det leveres samtidig med master- eller brukskopi av filmen.

Samlingen Nettsidene