Pliktavlevering av digitale dokument

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Nasjonalbiblioteket tar vare på digitale utgivelser som blir distribuert over nett. Laster du opp filene dine til oss, vil vi ta vare på dem for ettertiden. OBS! Skjemaet vi benytter fungerer dessverre ikke i Internet Explorer.

Merk at det er utgitte publikasjoner som skal avleveres. Vi ber derfor at du også sender oss informasjon om hvor filen blir publisert, for eksempel en URL. Dokumenter uten slik informasjonen vil ikke bli behandlet.

Hvis du gir ut publikasjonen din på papir, for eksempel som en bok, skal også den avleveres i fem eksemplarer, uavhengig av om du sender utgivelsen digitalt til oss:

Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana

Vennligst inkluder følgende informasjon om utgivelsene du sender inn:

  • Informasjon om hvor publikasjonen blir utgitt (obligatorisk)
  • Ditt navn (obligatorisk)
  • Evt. organisasjon/bedrift du tilhører

Vi ønsker å motta filer med teknisk kvalitet som tilsvarer kvaliteten som gjøres tilgjengelig for brukere, men tar gjerne i mot filer av høyere kvalitet dersom det er tilgjengelig. Vi foretrekker åpne formater uten DRM der dette er mulig, helst PDF og EPUB. Send også med tilhørende filer som grafikk og informasjonsskriv hvis dette er tilgjengelig.

NB: Du kan gjerne bruke ZIP-formatet til å pakke sammen flere filer.

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål, så vil vi kontakte deg.

samlingen nettsidene