Årsrapporter

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 16

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Årsmeldinger, årbøker og årsrapporter skal avleveres i syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.

Hvem skal avlevere?
Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere opptil fem eksemplarer og trykkeriet to.

Hva skjer med materialet?
Dokumentene blir registrert i Nasjonalbibliotekets katalog . Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

Samlingen Nettsidene