Konstituert nasjonalbibliotekar

Roger Jøsevold
Center

Roger Jøsevold
Assisterande nasjonalbibliotekar
Tlf .23 27 60 02
Mobil: 97 53 71 86
E-post: roger.josevold@nb.no