Organisasjonskart

Klikk på boksane for å få fram kontaktinformasjon

Informasjon, utstillingar og jubileum

Ingjerd Skrede

Ingjerd Skrede
Direktør for informasjon, utstillingar og jubileum
Tlf. 23 27 60 38
Mobil: 952 14 067
ingjerd.skrede@nb.no

Økonomi, personale og jus

Bernt Fjeldberg

Bernt Fjeldberg
Direktør for økonomi, personale og jus
Tlf: 23 27 60 18
Mobil: 40 10 44 50
E-post: bernt.fjeldberg@nb.no

Kontorstøtte

Konstituert nasjonalbibliotekar

Roger Jøsevold

Roger Jøsevold
Assisterande nasjonalbibliotekar
Tlf .23 27 60 02
Mobil: 97 53 71 86
E-post: roger.josevold@nb.no

Bygg og tekniske tenester

Bjørn Skevik

Bjørn Skevik
Direktør for bygg og tekniske tenester
Tlf. 75 12 13 44
Mobil: 91 33 84 46
E-post: bjorn.skevik@nb.no

Teknisk

Sekretariat for bibliotekutvikling

Svein Arne Tinnesand

Svein Arne Tinnesand
Direktør for Sekretariat bibliotekutvikling
Tlf. 23 27 61 38
Mobil: 48 26 12 17
Epost: sveinarne.tinnesand@nb.no

Digital bibliotekutvikling

Svein Arne Solbakk

Svein Arne Solbakk
Direktør for digital bibliotekutvikling
Tlf. 75 12 12 16
Mobil: 90 65 94 57
E-post: svein.arne.solbakk@nb.no

DBU drift

DBU utvikling

Massedigitalisering

Objektdigitalisering

Film

Forskning og formidling

Jon Arild Olsen

Jon Arild Olsen
Direktør for forsking og formidling
Tlf. 23 27 62 24
Mobil: 97 00 65 78
jonarild.olsen@nb.no

Bilder, spesielle trykk og konservering

Håndskrifter og tematiske samlinger

Fagsamlinger

Musikk

Film

Biblioteket

Tilvekst og kunnskapsorganisering

Jonny Edvardsen

Jonny Edvardsen
Direktør Tilvekst og kunnskapsorganisering
Tlf. 75 12 11 45
Mobil: 97 54 24 09
E-post: jonny.edvardsen@nb.no

Monografier, lyd og bilde

Pliktavlevering periodika

Kunnskapsorg. pliktavlevert materiale

Magasin og materialhåndtering

Kunnskapsorg. periodika

Kunnskapsorg. monografier

TK utvikling

Depotbiblioteket

samlingen nettsidene