Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbibliotekaren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda.
Leiargruppa til nasjonalbibliotekaren består av tre avdelingsdirektørar og fire stabsdirektørar.
Klikk på bileta for å få ein høgoppløyseleg versjon.

Toppleiinga
Konstituert nasjonalbibliotekar
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02
Roger Jøsevold er konstituert nasjonalbibliotekar. Nasjonalbibliotekaren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda.
Fagavdelinger:
Digital bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk Tlf. 75 12 12 16
Forskning og formidling Avdelingsdirektør Jon Arild Olsen Tlf. 23 27 62 24
Tilvekst og kunnskapsorganisering Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen Tlf. 75 12 11 45
Stabsavdelinger:
Informasjon, utstillingar og jubileum Avdelingsdirektør Ingjerd Skrede Tlf. 23 27 60 38
Økonomi, personale og jus Avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg Tlf: 23 27 60 18
Bygg og tekniske tenester Avdelingsdirektør Bjørn Skevik Tlf. 75 12 13 44
Sekretariat for bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand Tlf. 23 27 61 38
samlingen nettsidene