08

mars

Stemmerettsjubileet

I 2013 feirer vi at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg. Nasjonalbiblioteket markerer Stemmerettsjubileet 2013 med en ressursside med innganger til relevant materiale.

Samlingen Nettsidene