Forfatternettsteder

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket ansvar for organisering og markering av forfatterjubileer. Nasjonalbiblioteket planlegger og gjennomfører forfatterjubileene sammen med andre institusjoner som er relevante i forhold til den aktuelle forfatterens liv og virke. Det blir laget egne forfatternettsteder i forbindelse med markeringen.

Ibsen.net og det årsaktuelle jubileumsnettstedet oppdateres jevnlig. De øvrige nettstedene blir ikke oppdaterte, men fungerer som ressurstorg hvor du kan finne mye informasjon og materiale knyttet til forfatterens liv og verk.

samlingen nettsidene