06

nov

Heldagsseminar om Den norske Forfatterforeningen (DnF)

Kl. 09.30–ca. 15.00 i Auditoriet

I forbindelse med overføringen av Den norske Forfatterforenings arkiv til Nasjonalbiblioteket og i anledning Arkivdagen 8. november arrangeres det et heldagsseminar om foreningens historie og arkiv. Arrangementet er et samarbeid mellom DnF og NB. Foredrag ved bl.a. Selma Lønning Aarø, Dag Solhjell, Thorvald Steen, Benedikte Berntzen (NB) og Rebecca Boxler Ødegaard (NB).

Mer informasjon kommer.

samlingen nettsidene