05

mars

Ved Observatoriet: Vitenskapshistorisk kollokvium

Hans Egede (1686-1758)
Oljemaleri av Johan Hörner (Wikimedia common)

Kl. 13-15 i Slottsbiblioteket

Alkymi i Norden: Hans Egede og jakten på De Vises Sten
Foredrag ved Hilde Norrgren, doktorgradsstipendiat i idéhistorie

Alkymien – den førmoderne kunnskapen om materiens forvandlinger – har de siste tiårene fått plass i vitenskapshistorien som forløper til moderne kjemi.  Men hva dreide dette seg egentlig om ?  Idéhistorikeren Hilde Norrgrén ser nærmere på hvilke idéer som lå bak, og presenterer misjonæren Hans Egedes alkymistiske eksperimenter i jakten på De Vises Sten, et forsøk på å finansiere misjonsvirksomheten på Grønland i første halvdel av 1700-tallet.

Samlingen Nettsidene