28

april

Vårmøtet 2014

Tid: 28.-29.04.2014
Sted: Hotel Bristol, Oslo
Arrangør: Current Research Information System In Norway (CRIStin)

Årlig møte for konsortiedeltakere i CRIStin-konsortiene. En møteplass for kunnskap om kjøp av tilgang til elektroniske ressurser for fag- og forskningsbibliotek

Mer informasjon: http://www.cristin.no/om/aktuelt/arrangementer/2014/varmotet_2014.html

Samlingen Nettsidene